Page 10 - Kancelária – kancelárske potreby 2023 / 2024
P. 10

Ako vybrať

     NAJVHODNEJŠIU OBÁLKU
     Výber správnej obálky je pre Vašu korešpondenciu práve tak dôležitý ako výber správneho papiera.

     Obálka poskytuje nielen ochranu obsahu zásielky, ale tiež podporuje image Vašej spoločnosti. Použitím kvalitnej obálky jednoducho zvýšite hodnotu
     a dôležitosť toho, čo posielate. Naša komplexná séria obálok a obchodných tašiek je navrhnutá tak, aby vyhovovala rôznym požiadavkám na firemnú
     korešpondenciu.                                    Gramáž papiera
     Typ obálky                          Plošná hmotnosť papiera sa vyjadruje v gramoch na meter
                     Obchodná taška        štvorcový (g / m²). Všeobecne platí, čím väčšia plošná
     Výber správneho typu obálky                 hmotnosť, tým silnejšia, pevnejšia a kvalitnejšia
     alebo obchodnej tašky je dôležitý  Otváranie  Obálka   obálka. Ak vyžadujete vyššiu kvalitu a pevnosť,
     pre maximálne využitie kapacity  na kratšej strane     odporúčame vyberať obálky s vyššou gramážou.
     obálky a poštových nákladov.        Otváranie na
                           dlhšej strane  Napr. niektoré obálky ELCO SWITZERLAND dodávame
                                    v gramážach 100 g / m² a 120 g / m².


     Veľkosť obálky                  zložená pozdĺžne zložená priečne A5 rozložená A4 rozložená
                               A5 raz
                                      A5 raz
     Pre Váš ľahší výber uvádzame ukážku, ako skladať papier pre
     dosiahnutie najčastejšie používaných formátov.
     Bez ohľadu na to, či ide o obálku alebo obchodnú tašku, všetky  A4 dvakrát  A4 raz  A4 raz
     rozmery uvádzame tak, že pri meraní je vždy   zložená priečne zložená pozdĺžne  zložená priečne
     klopa obálky hore.                       a raz priečne     Rozmer strany obálky, kde 
     je umiestnená klopa, uvádzame
     ako prvý (A) údaj.     A – šírka obálky
                  B – výška obálky
                                                   C4
                               DL      C6      C5    22,9 × 32,4 cm
                              22,0 × 11,0 cm 16,2 × 11,4 cm 22,9 × 16,2 cm

     Výber okienka

     Štandardné umiestnenie okienka na obálke sa používa na čítanie adresy na korešpondencii.
     Priehľadná fólia umožňuje čítať adresu bez použitia štítku alebo otvárania obálky.
     U obálok s okienkom uvádzame aj tieto rozmery: A – vzdialenosť okienka od horného
     okraja B – vzdialenosť okienka od ľavej alebo pravej strany C – vzdialenosť okienka
     od spodného okraja Rozmery okienka sú uvedené vždy v popise výrobku.

     Formáty obálok                   Druhy lepenia

                                     Samolepiace s krycou páskou – jedna uzatváracia
                                     klopa, na ktorej je nanesená lepiaca vrstva. Lepiaca
       B4 (35,3 × 25,0 cm)                     vrstva je krytá ochrannou strhávacou páskou, ktorá
       C4 (32,4 × 22,9 cm)                     zabraňuje vyschnutiu lepidla a tiež chráni obálku proti
                                     nechcenému zalepeniu.

       B5 (25,0 × 17,6 cm)                     Samolepiace – dve uzatváracie klopy natreté
       C5 (22,9 × 16,2 cm)                     lepiacou vrstvou. Klopy sa prilepia jednoduchým
                                     otočením a pritlačením k sebe.

                                     Obyčajné (navlhčovacie) – tieto obálky majú
        C6 (16,2 × 11,4 cm)
                                     tradičnú metódu lepenia pomocou navlhčovacieho
                                     lepidla na klope obálky. Po navlhčení lepidla klopu
                                     jednoducho otočíte a zalepíte.
                    C6 / 5 (22,9 × 11,4 cm)
                    DL (22,0 × 11,0 cm)
                                     Ponuka je rozdelená podľa typu, formátu, gramáže použitého
                                     papiera a ďalších parametrov tak, aby ste ľahko našli to najlepšie
                                     riešenie pre svoju korešpondenciu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15