Page 11 - Kancelária – kancelárske potreby 2023 / 2024
P. 11

Ako vybrať                          Kritériá pri výbere najvhodnejšieho
                                       papiera
     SPRÁVNY PAPIER                            · Budem tlačiť farebne alebo čiernobielo?
                                       · Budem tlačiť jednostranne alebo
                                        obojstranne?
                                       · Budem tlačiť pár hárkov alebo veľké
     Ponuka kancelárskeho papiera je široká. Papiere sa odlišujú     množstvo?
     hmotnosťou, rozmerom, farbou i hladkosťou. Výberom         . Plánujem tlačiť texty, jednoduché obrázky
     správneho typu papiera sa dá ovplyvniť kvalita tlače, náklady    a grafy alebo fotografie?
     na tlač, životnosť a opotrebenie tlačiarne, ale v neposlednom    · Budem tlačiť na atramentovej alebo
                                        laserovej tlačiarni?
     rade aj životné prostredie.     Medzi parametre patrí rozmer, hmotnosť, gramáž, belosť, textúra a spolu s druhom tlače tieto parametre významne ovplyvňujú
     kvalitu a životnosť tlače. Pre každú príležitosť je vhodný iný druh papiera a je dôležité si vybrať k akému účelu bude slúžiť
     na písanie poznámok, skicovanie alebo na tlačenie faktúr, grafov, cenových ponúk, farebnej prezentácie produktov, fotografií,
     pozvánok, propagačných materiálov atď.
     Gramáž papiera je parameter označujúci jeho hrúbku a robustnosť, nie jeho váhu, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať.
     Medzinárodná norma ISO 563 definuje gramáž papiera ako gram na meter štvorcový (g / m²), ktorý je označený skratkou gsm.
     Medzinárodná norma ISO 216 definuje, že papier veľkosti A0 pokrýva plochu jedného štvorcového metra. Jeden list papiera
     veľkosti A0 s gramážou 80 gsm teda váži 80 gramov, papier s gramážou 100 gsm váži 100 gramov a pod.) Najčastejšie využívaný
     kancelársky papier má gramáž 80 g / m². Tento typ papiera je bez povrchovej úpravy a je vhodný pre čiernobielu jednostrannú tlač
     menšieho počtu kusov papiera. Pre prezentácie obsahujúce farebné grafy, tabuľky a obrázky je najvhodnejší papier s gramážou
     90 g / m². Pri tlači na papier s nižšou gramážou by sa mohlo stať, že dve podobné farby by v grafoch vyzerali takmer identicky.
     Rovnako by sa na takomto papieri mali tlačiť farebné manuály alebo reporty s väčším počtom strán, ktoré ušetria náklady vďaka
     obojstrannej tlači.
     Belosť CIE udáva kontrast medzi papierom a tlačeným textom alebo obrázkami. Uvádza sa v jednotkách alebo percentách
     belosti oxidu horečnatého alebo síranu barnatého. Čím je hodnota vyššia, tým je papier svetlejší a kontrast väčší.
     Opacita (nepriehľadnosť) je schopnosť papiera neprepúšťať svetlo. Je dôležitá špeciálne pri obojstrannej tlači.
     Čím je jej hodnota vyššia, tým je presvitanie textu na druhú stranu menšie.
     Drsnosť charakterizuje hrboľatosť alebo reliéf povrchu papiera. Čím sú hrbole a priehlbiny profilu väčšie, tým je papier drsnejší.
     Čím je vyššia drsnosť povrchu, tým je horšia kvalita tlače.
     Hrúbka hárku papiera je definovaná ako vertikálna vzdialenosť medzi dvomi povrchmi papiera a udáva sa najčastejšie v µm.
     Je to jedna z charakteristík, ktorá má významný vplyv na tuhosť pri ohýbaní papiera.


     Tabuľka formátov ISO 216


                        Označenie Rozmery      Doporučenia k skladovaniu papiera
                        formátu   (mm)             rozdiely teplôt medzi skladovacou
                 A2                   Papier musí byť  miestnosťou a miestnosťou
                         A2   420 × 594    umiestnený v miestnosti  s kancelárskym strojom
                                     s kancelárskym strojom
         A1               A3   420 × 297    doporučený počet hodín. 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C
                   A4     A4   210 × 297             počet hodín aklimatizácie
               A3         A5   210 × 148   1 kartón 5 balíkov  5 12 18   34
                  A5 A6               5 kartónov 25 balíkov  8 18 27 51
                    A6    A6   105 × 148   1 paleta balíkov 14  26  38   75
                                          200
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16