Page 12 - Kancelária – kancelárske potreby 2023 / 2024
P. 12

Ako vybrať     SPRÁVNE PERO


     Ako vlastne píšete?

     Používate bežné guľôčkové pero? Klasické pero? Alebo snáď roller? Tento sprievodca
     Vám pomôže vybrať si práve tie písacie potreby, ktoré Vám najlepšie padnú do ruky aj vkusu.
     Čo najčastejšie píšete?

     Možno sú to poznámky alebo opravy dokumentov. Možno popisky zložiek a zakladačov či listy. Prípadne ani veľa nepíšete, skôr skicujete a kreslíte
     grafy a schémy. Pre každú z týchto činností Vám pomôžeme nájsť to správne pero.
     Váš spôsob písania
     Uvedomili ste si niekedy, ako píšete? Je Vaše písmo veľké a výrazné, alebo skôr šetríte miesto? Tlačíte na pero, alebo zľahka tancujete hrotom
     po papieri? Ste ľavák? To všetko je potrebné zvážiť pri výbere písacích potrieb.      Máte z čoho vyberať       guľôčkové   roller    roller    liner     plniace pero
                      pero            s jemným
                                    hrotom
      Na čo sa tieto  každodenné písanie         
      perá najlepšie  opravovanie textov                      
      hodia?
            podpisy                                    
            kreslenie či skicovanie                      
      Ako píšete? ľavou rukou       
            malé písmo                            
            ľahké písanie                                 
            s veľkým tlakom
            na pero         

     Druhy atramentov
     Vodový atrament   Gélový atrament   Tekutý atrament   Atrament       Termosenzitívny atra‑
     Neobsahuje pigment a na- Zmes vody a oleja. Prevratná  Atrament je držaný v  prie- na olejovej báze ment Metamo
     zýva sa farebný atrament.  atramentová formula, ktorá  hľadnej nádržke, ktorá ústi Tento typ atramentu sa Gélový atrament mizne
     Vďaka tomu sa dá väčšinou  neprepúšťa vodu a je odol- priamo do  hrotu, výhodou používa len pre guľôčkové a opäť sa objavuje v závis-
     vyprať z  oblečenia a  nie je  ná voči vyblednutiu farby.  je, že sa atrament maximál- perá. Atrament vyzerá skôr losti na  teplote. Atrament
     jedovatý. Vodový atrament  Gél je hustejší ako vodové  ne využije až do poslednej ako pasta, neprepúšťa vodu, zmizne približne pri teplote
     je určený na písanie na pa- a olejové atramenty, má  kvapky. Tekutý atrament okamžite zasychá a  nerobí 60  °C, znova sa objaví pri-
     pier a  podobné nasiakavé  väčšiu väzkosť, oveľa sýtej- má hladší tok, dlhšiu písa- šmuhy. Môže však pokvap- bližne pri − 10  °C. K  vygu-
     povrchy.      šie a jasnejšie farby a hladší  ciu životnosť a  konzistent- kať, či zašpiniť oblečenie. Ak movaniu textu slúži tvrdé
               tok. Atrament potrebuje viac  nú farbu. zabudnete zavrieť vrchnák plastové zakončenie pera.
               času na zaschnutie, aby sme        pera, atrament môže úplne
               predišli jeho rozmazaniu.         vyschnúť.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17