Page 13 - Kancelária – kancelárske potreby 2023 / 2024
P. 13

Ako vybrať


     SPRÁVNY LAMINÁTOR
     Ako často budete laminátor        Aké veľké materiály chcete laminovať?
     používať?                 Laminátor A3 zvládne všetko od veľkého formátu až po vizitku. Laminátor A4 je
                          vhodný maximálne pre úpravu materiálov od vizitiek do veľkosti klasického listu.
          ZRIEDKA
          Skvelá voľba, pokiaľ potrebujete  A3 (297 × 420 mm)
          laminovať občas. Vhodný pre tenšie
          a mäkšie laminovacie fólie.   Laminuje formát A3 a menší.


          PRAVIDELNE                          A4 (210 × 297 mm)
          Výborne sa hodí pre každodenné                Laminuje formát A4 a menší – vrátane
          použitie a pre silnejšie a tvrdšie fólie.          vizitiek a menoviek.

          ČASTO
          Ideálny pre pracoviská, kde je treba
          často laminovať. Zvládne lamináciu
          fóliami rôznej hrúbky a tvrdosti.
     Ako dlho laminovaný materiál vydrží?

     Hrúbka fólie má priamy vplyv na tvrdosť laminovaného dokumentu. Tvrdšie listy nielen lepšie vyzerajú, ale taktiež dlhšie vydržia. Tvrdšie materiály
     ale strácajú pružnosť, takže ak potrebujete ohybný materiál, voľte radšej tenšie fólie. Hrúbka fólií sa meria v mikrometroch na jednu stranu.
     Preto je pred samotnou hrúbkou uvedené násobenie 2 ×, ktoré vyjadruje, že laminovacia fólia má fóliu na každú stranu dokumentu.
     Základná hrúbka pre laminovacie fólie je 2 × 80 µm. Pre dôležitejšie dokumenty na rovnej ploche zvoľte laminovacie fólie hrúbky
     2 × 125 µm a vyššie.


     Aké sú ďalšie dôležité vlastnosti laminátorov?


           RÝCHLOSŤ             KÝM SA ZAHREJE          NEZASEKNE SA
           Čas laminovania jednej fólie   Stihnete si dať desiatu,     Chráni papier pred zaseknutím
           formátu A4.            než sa laminátor zahreje?    pri laminovaní.
                       zohrievanie
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18