Page 5 - Kancelária – kancelárske potreby 2023 / 2024
P. 5

Obsah
             Stereo headset, reproduktory .................... 195 5. Písanie a popisovanie
             Nabíjačky, prepäťové ochrany .................... 196 Gélové rollery .............................................284
             Káble k počítačom ...................................... 197 Rollery .......................................................289
             Čistenie počítačov ...................................... 198 Stylusy .......................................................293
                                       Guľôčkové perá ...................................293, 309
                                       Plniace perá ...............................................303
                                       Luxusné písanie potreby ............................304
                                       Perá na potlač s vlastným textom ...............306
      4. Tabule a prezentácia                     Písacie súpravy na potlač ............................308
                                       Viacfarebné perá ........................................ 310
             Mobilné flipcharty a flipcharty ...................208
             Rotačné tabule, držiak blokov papiera ........... 212 Perá so stojanom ........................................ 310
             Doplnky k flipchartom ................................ 213 Náplne do pier ............................................ 311
             Tabule z tvrdeného skla .............................. 214 Linery ........................................................ 314
             Tabule Space-Up ......................................... 218 Mikroceruzky ............................................. 318
             Biele tabule ............................................... 219 Grafitové mikrotuhy ...................................322
             Keramické tabule .......................................220 Ceruzky ......................................................323
             Konferenčné a skladacie tabule .................221 Farebné ceruzky ......................................... 327
             Doplnky k bielym tabuliam ........................223 Farbičky ..................................................... 327
             Nástenky a korkové tabule .........................228 Gumy .........................................................329
             Napichovacie tabule a  nástenky ................229 Strúhadlá ................................................... 331
             Akustické nástenky ....................................230 Pravítka .....................................................334
             Drevené doplnky k tabuliam ......................230 Zvýrazňovače ............................................. 335
             Samolepiace fólie a nástenka .....................232 Lakové popisovače .....................................342
             Fólie Magic-Chart, samolepiace bloky ............. 233 Permanentné popisovače ...........................344
             Plánovacie tabule.......................................234 Popisovače na biele tabule .........................349 Obsah
             Doplnky k plánovaniu .................................236 Popisovače na biele a sklenené
                                       tabule a flipcharty ...................................... 351
             Informačné a moderačné tabule .................237 Popisovače na flipcharty a papier ............... 352
             Oddeľovače stolov, predeľ. tabule ...............240 Popisovače na papier .................................. 353
             Rámy s klipom ............................................ 241 Popisovače na fólie .....................................354
             Informačné vrecká a panely........................ 243 Popisovače na CD / DVD ................................ 355
             Rám s klipmi ..............................................248 Špeciálne popisovače .................................356
             Prúžky DURAFIX® ........................................ 249
             Systém katalógových panelov .................... 249
             Katalógový prezentačný systém .................254
             Prezentačné systémy..................................256 6. Korekcia, lepenie, balenie
             Prezentačné stojany ...................................259
             Menovky na stôl ......................................... 261 Korekčné rollery .........................................362
             Identifikačné visačky ..................................262 Korekčné laky .............................................367
             Výsuvné kotúče a štipce ..............................268 Lepiace rollery ...........................................368
             Závesné remienky ..................................... 270 Lepiace tyčinky ..........................................369
             Ochrana RFID kariet ....................................271 Tekuté lepidlá ............................................ 371
             Tlačiareň na plastové karty.........................272 Sekundové lepidlá ......................................373
             Informačné tabuľky a stojany .....................273 Špeciálne lepidlá ........................................ 374
             Nástenné mapy .......................................... 275 Závesné systémy ........................................ 375
             Piktogramy ................................................ 276 Pištoľ na tavné lepidlo ................................ 376
             Magnetické pásy, vrecká a štítky ................ 276 Lepiaca guma ............................................. 376
             Fólie na spätnú projekciu............................278 Obojstranné montážne pásky .....................377
             Ukazovadlá ................................................280 Obojstranné pásky ..................................... 379
             Magnetické tabule na projekciu .................280 Lepiace pásky 3M ....................................... 379
             Prezentačné ovládače a stylusy ..................281 Dispenzory pások ......................................384
                                       Baliace pásky .............................................386
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10