Page 5 - Kancelária – kancelárske potreby / 2021
P. 5

Obsah
             Tabule Space ‑ Up ....................................... 210 Grafitové mikrotuhy ................................... 314
             Biele tabule ............................................... 211 Verzatilka, ceruzky ..................................... 315
             Biele keramické tabule ............................... 212 Farebné ceruzky ......................................... 319
             Skladacie tabule ......................................... 214 Farbičky ..................................................... 319
             Doplnky k bielym tabuliam......................... 215 Gumy .........................................................322
             Nástenky a korkové tabule .........................220 Strúhadlá ...................................................323
             Napichovacie tabule ...................................221 Pravítka ..................................................... 326
             Koľajnicový systém LEGALINE .....................222 Zvýrazňovače ............................................. 327
             Fólie Dry Erase a EasyFlip a nástenka ..........224 Lakové popisovače .....................................334
             Fólie Magic‑Chart, samolepiace bloky .........225  Permanentné popisovače ...........................336
             Plánovacie tabule .......................................226 Popisovače na biele tabule ......................... 341
             Informačné tabule .....................................230 Popisovače na sklenené tabule a flipcharty ...343
             Tabule WORKSHOP ..................................... 231 Popisovače na papier ..................................344
             Oddeľovače stolov, predeľovacie tabule ......234  Popisovače na fólie .....................................346
             Informačné vitríny .....................................236 Popisovače na CD/ DVD ...............................347
             Informačné rámy a panely ..........................237 Špeciálne popisovače .................................348
             Systém katalógových panelov .................... 243
             Katalógový prezentačný systém .................248
             Prezentačné systémy..................................250 6. Korekcia, lepenie, balenie
             Prezentačné stojany ...................................253 Korekčné rollery .........................................354
             Menovky na stôl .........................................255 Korekčné perá ............................................358
             Identifikačné visačky ..................................256 Korekčné laky ............................................. 359
             Identifikačné visačky na plastové karty ......260  Lepiace rollery ...........................................360
             Výsuvné kotúče ..........................................263 Lepiace tyčinky .......................................... 361
             Závesné remienky ......................................264 Tekuté lepidlá ............................................363
             Ochrana RFID kariet ....................................265 Sekundové lepidlá ......................................365 Obsah
             Tlačiareň na plastové karty .........................266 Špeciálne lepidlá ........................................366
             Informačné tabuľky a stojany ..................... 267 Závesné systémy ........................................367
             Nástenné mapy ..........................................269 Pištoľ na tavné lepidlo ................................368
             Piktogramy ................................................ 270 Lepiaca guma .............................................368
             Magnetické pásy .................................270, 272 Obojstranné montážne pásky .....................369
             Magnetické vrecká .....................................271 Lepiace pásky ............................................. 371
             Fólie na spätnú projekciu ............................272 Dispenzory pások ....................................... 376
             Prezentačné ovládače a stylusy ..................273 Baliace pásky ......................................378, 380
             Ukazovadlá, magnetické tabule na projekciu .. 274  Odvíjače pások ........................................... 379
             Nástenné, elektrické a prenosné plátna ...... 275
                                       Špeciálne lepiace pásky ..............................381
                                       Vyznačovanie podláh .................................382
                                       Protišmykové lepiace pásky ........................384
      5. Písanie a popisovanie                     Obojstranne lepiace pásky ..........................385

             Gélové rollery .............................................278 Balenie ......................................................385
             Rollery .......................................................283
             Stylusy .......................................................286
             Guľôčkové perá ..........................................287 7. Zošívačky, kancelárske potreby
             Plniace perá ...............................................298 Kancelárske zošívačky a dierovačky re+new ... 391
             Luxusné písacie potreby .............................299 Kancelárske zošívačky .........................392, 404
             Viacfarebné perá ........................................301 Elektrické zošívačky ...................................397
             Perá so stojanom ........................................302 Veľkokapacitné zošívačky ...........................398
             Písacie súpravy...........................................302 Nastreľovačky ............................................399
             Náplne do pier ............................................303 Spinky do nastreľovačiek ............................400
             Linery ........................................................306 Spinky do zošívačiek, rozošívačky ...............401
             Mikroceruzky ............................................. 310 Produktový rad Color ID ..............................402
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10